slider
>  Contact

JB Bedrijfshulpverlening
Jan Biekens
Chrysantenstraat 41
5151GD Drunen
0416-377849
06-37304208
info@jb-bedrijfshulpverlening.nl

>  Thebe Ledenvereniging
Thebe Ledenvereniging

Opleidingen

JB Bedrijfshulpverlening biedt verschillende opleidingen aan. Voor al onze opleidingen geldt:

Selecteer hieronder een cursus voor meer informatie.

Basis BHV

De cursus wordt door ons op maat geleverd, naar uw wensen en uiteraard naar de restrisico's die uit uw RI&E komen. Onze lessen worden gegeven volgens de richtlijnen van het NIBHV.

Cursus inhoud
Onze ervaring heeft geleerd dat het wenselijk is om de basiscursus in 2 dagen te doen. Uit de praktijk komt naar voren dat het voor veel mensen vreemde stof is die behandeld wordt en die in sommige gevallen ook moeilijk eigengemaakt wordt. De dagen zijn als volgt ingedeeld:

 • 1e cursusdag
  Ochtend: theorie levensreddend handelen
  Middag: praktijk levensreddend handelen
  Examen
 • 2e cursusdag
  Ochtend: theorie brand, ontruiming en communicatie
  Middag: praktijk kleine blusmiddelen
  Examen
Als het examen met een voldoende wordt afgelegd, ontvangt men het certificaat van het betreffende onderdeel. Worden beide onderdelen met een voldoende afgesloten dan ontvangt men het diploma bedrijfshulpverlener.

Cursus gaat door bij minimaal 5 deelnemers.

Herhaling BHV

Met ingang van 2007 hanteert de ARBO wet dat er gericht geoefend moet worden. Met andere woorden; het heeft geen zin dingen te leren die u niet nodig heeft. Wij bieden u daarom een cursus op maat aan die geheel in overleg met u, na inventarisatie van uw restrisico's, samengesteld wordt. Het advies om elk jaar minimaal eenmaal te oefenen kunnen wij alleen maar onderstrepen. De restrisico's komen nu eenmaal niet elke dag voor. Enige regelmaat in oefenen is dan ook ons devies. Het is mogelijk een ontruimingsoefening te houden waarbij zodanig geoefend wordt dat u ook aan uw herhalingsles hebt voldaan.

De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

EHBO diploma / Diploma acute zorg

Wilt u dat uw medewerkers beter opgeleid zijn dan de minimale wettelijke eisen voor BHV-ers, laat hen dan opleiden tot Eerstehulpverlener. De basiscursus EHBO wordt door veel bedrijven al gezien als een extra aanvulling op de BHV, of er zijn binnen het bedrijf specifieke risico's die deskundigheid op gebied van EHBO vereisen. De basisopleiding EHBO wordt gegeven volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis. De cursisten raken in de cursus vertrouwd met Eerste hulp bij ongevallen. Dit gebeurt met behulp van lesmateriaal uitgegeven door het Oranje Kruis, Lotus (oefen slachtoffers) en veel praktijklessen. Tijdens de cursus doet men al het praktijkexamen. Cursus wordt afgesloten met een meer multiplechoice toets Na afloop ontvangt men een officieel erkend diploma van het NIKTA. Dit diploma is een jaar geldig. De cursus EHBO omvat 20 uur.


Groepsgrootte minimaal 10 en maximaal 14 personen
Prijs: €260. Inclusief boek en certificaat NIKTA

Herhaling EHBO
De herhalingen kunnen plaats vinden verspreid over het jaar. Alles volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis / NIKTA. Ons advies is minimaal 2 dagdelen per jaar een herhalingsles te volgen. De herhaling wordt, in overleg met u, op maat gemaakt op de specifieke risico's van uw bedrijf. In combinatie met een dagdeel brand heeft u in 1½ dag per jaar uitstekend opgeleide bedrijfshulpverleners.
Certificering volgens NIKTA

Groepsgrootte minimaal 10 en maximaal 14 personen.

Prijs: €150. Inclusief boek en certificaat NIKTA

Reanimatie / AED

Na het volgen van de cursus reanimatie is de cursist in staat om op adequate wijze hulp te verlenen bij een circulatie stilstand. Onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus:

 • Vaststellen van een bewustzijnstoornis
 • Controle ademhaling
 • Wijze van alarmeren
 • Reanimatie
 • Certificering volgens richtlijnen Nederlandse Reanimatie Raad

Certificering: Nederlandse Reanimatie Raad.
Om uw vaardigheden op peil te houden en voor de geldigheid van uw diploma is het noodzakelijk minimaal eenmaal per jaar een herhalingscursus te volgen.

Cursusduur: een dagdeel of een avond van minimaal 3 uur.

Aantal deelnemers minimaal 4 maximaal 8.

Prijs: €50,-.

Herhaling reanimatie /AED

Na het volgen van de cursus reanimatie is de cursist in staat om op adequate wijze hulp te verlenen bij een circulatie stilstand. Onderwerpen die behandeld worden tijdens de cursus:

 • Vaststellen van een bewustzijnstoornis
 • Controle ademhaling
 • Wijze van alarmeren
 • Reanimatie
 • Certificering volgens richtlijnen Nederlandse Reanimatie Raad
Certificering: Nederlandse Reanimatie Raad.
Om uw vaardigheden op peil te houden en voor de geldigheid van uw diploma is het noodzakelijk minimaal eenmaal per jaar een herhalingscursus te volgen.

Cursusduur: 2 uur.

Prijs: €50,-.

Kinderreanimatie

Bij kinderen en baby's zijn de oorzaken van een circulatie stilstand meestal het gevolg van een ademhalingsstoornis. De benadering van een zuigeling of kind is voor hulpverleners dan ook anders ten opzichte van volwassenen. De benadering en handeling is aangepast op de oorzaak en de grootte van het lichaam van baby of kind. Direct handelen bij een levensbedreigende situatie is een absolute must. De cursus PBLS is daarom erg praktijkgericht. In deze cursus (PBLS= pediatric basic life support) leert men specifiek hoe baby's en kinderen te reanimeren en hoe te handelen bij een ademhalingsstoornis ten gevolge van een verslikking.

Doelgroep:

 • ouders, gastouders
 • personeel kinderopvang en kinderdagverblijven
 • leerkrachten basisonderwijs
 • vrijwilligers die kinderen begeleiden
Cursusduur: een dagdeel (middag / ochtend / avond) van 3 uur.

Certificering volgens richtlijnen Nederlandse Reanimatie Raad

Aantal deelnemers minimaal 4 maximaal 8.

Prijs: €50,-.

Kleine blusmiddelen

Voor alle medewerkers die geen BHV hebben zoals: personeel van kantoren, bedrijven en instellingen. Na het volgen van deze opleiding heeft de deelnemer kennis en/of vaardigheid in:

 • Brand klassen aanduiding en volgens EN-norm
 • Verbranding en blussing (ontstaan en voorkomen van brand)
 • Optreden bij brand
 • Gebruik en werking draagbare blus toestellen
 • Praktijk brandbestrijding op specifieke objecten met CO2, water en sproei, schuim, blusdeken
 • Werking van blusstoffen
 • Eigen veiligheid en veiligheid van anderen
 • Verbrandingsproducten
Cursusduur: 3 uur.

Eerste hulp aan kinderen

De meeste dingen in het leven leer je met vallen en opstaan. Dat geldt voor klimmen in een boom, maar ook voor opgroeien. Een ongeluk zit in een klein hoekje bijvoorbeeld na vallen thuis, op school of in het verkeer. Dan is het wel zo fijn wanneer je als ouder weet wat je moet doen. Van verstuiking tot brandwonden: kleine en grote ongelukken komen overal voor, vooral in en om het huis. In geval van nood wil je het liefst je kind direct kunnen helpen. Het volgen van een EHBO-cursus is daarom van levensbelang, zodat je weet hoe je op tijd de juiste handeling verricht. Je leert tijdens deze cursus een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij:

 • Hartstilstand: Reanimatie en gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED)
 • Bewusteloosheid, verslikking, verdrinking
 • Brandwond, huidwond, bloeding, neusbloeding
 • Hoofdletsel, nek- en wervelletsel
 • Vergiftiging, CO-vergiftiging
 • Ernstige allergie, koorts en koortsstuipen, kortademigheid
 • Letsel aan botten, spieren en gewrichten
 • Tand door de lip, verloren/afgebroken tand
 • Vreemd voorwerp in neus en oor en vuiltje in het oog
Na afloop krijg je het boek Boek EHBO aan baby's en kinderen (110 pagina's) en een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen goedgekeurd door de rijksoverheid voor gastouders van het NIKTA.

Prijs: €140,-.

Herhaling eerste hulp aan kinderen

De meeste dingen in het leven leer je met vallen en opstaan. Dat geldt voor klimmen in een boom, maar ook voor opgroeien. Een ongeluk zit in een klein hoekje bijvoorbeeld na vallen thuis, op school of in het verkeer. Dan is het wel zo fijn wanneer je als ouder weet wat je moet doen. Van verstuiking tot brandwonden: kleine en grote ongelukken komen overal voor, vooral in en om het huis. In geval van nood wil je het liefst je kind direct kunnen helpen. Het volgen van een EHBO-cursus is daarom van levensbelang, zodat je weet hoe je op tijd de juiste handeling verricht. Je leert tijdens deze cursus een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij:

 • Hartstilstand: Reanimatie en gebruik Automatische Externe Defibrillator (AED)
 • Bewusteloosheid, verslikking, verdrinking
 • Brandwond, huidwond, bloeding, neusbloeding
 • Hoofdletsel, nek- en wervelletsel
 • Vergiftiging, CO-vergiftiging
 • Ernstige allergie, koorts en koortsstuipen, kortademigheid
 • Letsel aan botten, spieren en gewrichten
 • Tand door de lip, verloren/afgebroken tand
 • Vreemd voorwerp in neus en oor en vuiltje in het oog
Na afloop krijg je een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen goedgekeurd door de rijksoverheid voor gastouders van het NIKTA.

Prijs: €85,-.

Snelcursus EHBO

Leer in korte tijd de noodzakelijke basis van EHBO bij de 7 meest voorkomende ongevallen. Je leert tijdens deze cursus een slachtoffer in veiligheid te brengen, de toestand te beoordelen, de hulpdiensten alarmeren en EHBO te verlenen bij:

 • Bewusteloosheid (let op: exclusief Reanimatie en AED)
 • Huidwond
 • Bloeding
 • Brandwond
 • Letsels aan botten, spieren en gewrichten
 • Vergiftiging
 • Verslikking

Prijs: €60,-.

>  Basis BHV
>  Snelcursus EHBO
>  Herhaling BHV
>  EHBO diploma
>  Reanimatie / AED
>  Herhaling reanimatie
>  Kinderreanimatie
>  Kleine blusmiddelen
>  EHBO kinderen
>  Herhaling EHBO kind
>  Basis BHV
>  Herhaling BHV
>  EHBO diploma
>  Reanimatie
>  Kinderreanimatie
>  AED
>  Kleine blusmiddelen
>  Algemene voorwaarden
>  Cursussen

Bekijk de data waarop de cursussen worden gegeven en geef je op > Cursus data

>  Referentie's

Een overzicht van een aantal bedrijven die gebruik maken van onze diensten > Bekijk

Goed op de weg