slider
>  Contact

JB Bedrijfshulpverlening
Jan Biekens
Chrysantenstraat 41
5151GD Drunen
06-37304208
info@jb-bedrijfshulpverlening.nl

Welkom bij JB-Bedrijfshulpverlening

Een werkgever moet, vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), voorzieningen treffen om onverwachte gebeurtenis het hoofd te kunnen bieden. Dit omvat de volgende taken:

Met ingang van 2007 is de regel dat 1 BHV-er per 50 werknemers aanwezig losgelaten. Men kijkt ook bij het vaststellen van het aantal BHV-ers naar hun deskundigheid. Er wordt rekening gehouden met: Met andere woorden welke risico's lopen uw werknemers en wat houdt dat voor uw BHV-organisatie in. Het kan dus zo zijn dat een groot bedrijf (met weinig risico) met veel werknemers minder BHV-ers nodig heeft dat een klein bedrijf met veel risico. Dit wordt duidelijk als u een goede RI heeft laten uitvoeren. Elk bedrijf dient minimaal 1 BHV-er in dienst te hebben. Dit houdt voor de meeste bedrijven in dat zij 2 personen op laten leiden omdat er altijd iemand ziek kan worden of op vakantie kan zijn.

>  Basis BHV
>  Herhaling BHV
>  EHBO diploma
>  Reanimatie
>  Kinderreanimatie
>  AED
>  Kleine blusmiddelen
>  Algemene voorwaarden
>  Cursussen

Bekijk de data waarop de cursussen worden gegeven en geef je op > Cursus data

>  Referentie's

Een overzicht van een aantal bedrijven die gebruik maken van onze diensten > Bekijk

Goed op de weg